Om bolaget

If ägs av Sampokoncernen och är det ledande sakförsäkringsbolaget i Norden. Bolaget har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltikum. Bolaget erbjuder försäkringslösningar för både företag och privatpersoner.  

If logga

If Kattförsäkring

Bolaget erbjuder två olika försäkringslösningar: Kattförsäkring och Stor kattförsäkring som har olika omfattning och pris. Båda försäkringarna täcker dock kostnader vid veterinärvård med till olika omfattning. Det går även att lägga till en tilläggsförsäkring för avelskatt. Nedan redogör vi kortfattat för innehållet i varje försäkring och vad de innehåller. För fullständiga villkor och innehåll hänvisar vi till bolagets hemsida. 

Kattförsäkringen

Bolagets enkla kattförsäkring är en bred och omfattande försäkring. Den täcker bland annat veterinärkostnader, dolda fel och tandsjukdomen FORL/TR. Nedan finner ni kortfattat det som försäkringen erbjuder.  

 • Veterinärvård - ersätter veterinärvårdskostnader om katten blir sjuk eller skadad upp till 30 000 kr. Från 10 års ålder trappas beloppet ner med 3 000 kr/år till lägst 10 000 kr.
 • Kejsarsnitt - ersättning för kostnader för ett kejsarsnitt.
 • FirstVet - tre gratis besök årligen hos den digitala veterinären.
 • Dolda fel - ersätter veterinärvårdskostnader för dolda och medfödda fel om katten är försäkrad innan den är 120 dagar.
 • Magnetkameraundersökning - ersätter CT, magnetkameraundersökning och scinitigrafi upp till 10 000 kr per försäkringsår.
 • Skada orsakad av rovdjur - du behöver inte betala självrisk om din katt skadas av ett rovdjur.
 • Tandsjukdomen FORL/TR - ersätts upp till maxbelopp för veterinärvårdsförsäkringen om katten varit försäkrad hos If oavbrutet i minst ett år.
 • Avlivning - ersättning för avlivning och omhändertagande av kroppen upp till 2 000 kr.

Stora Kattförsäkringen

Bolagets Stora Kattförsäkring är mer omfattande än Kattförsäkringen. Den täcker förutom allt som Kattförsäkringen erbjuder även ett högre försäkringsbelopp, medicin, rehabilitering och resor till veterinär. Nedan finner ni kortfattat vad försäkringen erbjuder. 

 • Veterinärvård - ersätter veterinärvårdskostnader om katten blir sjuk eller skadad upp till 60 000 kr. Från 10 års ålder trappas beloppet ner med 5 000 kr/år till lägst 15 000 kr.
 • Kejsarsnitt - ersättning för kostnader för två kejsarsnitt.
 • FirstVet - tre gratis besök årligen hos den digitala veterinären.
 • Dolda fel - ersätter veterinärvårdskostnader för dolda och medfödda fel om katten är försäkrad innan den är 120 dagar.
 • Magnetkameraundersökning - ersätter CT, magnetkameraundersökning och scinitigrafi upp till 10 000 kr per försäkringsår.
 • Skada orsakad av rovdjur - du behöver inte betala självrisk om din katt skadas av ett rovdjur.
 • Tandsjukdomen FORL/TR - ersätts upp till maxbelopp för veterinärvårdsförsäkringen om katten varit försäkrad hos If oavbrutet i minst ett år.
 • Avlivning - ersättning för avlivning och omhändertagande av kroppen upp till 3 000 kr.
 • Medicin - ersättning för kostnader för receptbelagda mediciner upp till 6 000 kr.
 • Rehabilitering - ersättning för rehabilitering som veterinär ordinerar upp till 6 000 kr.
 • Resor - ersättning upp till 3 000 kr/år för veterinärsresor eller dina resor till specialistveterinär.

Livförsäkring

Till båda försäkringarna går det att välja till en livförsäkring som innebär att du får ersättning om din katt skulle dö eller måste avlivas till följd av sjukdom eller skada. Försäkringen gäller också om någon skulle stjäla din katt i samband med utställning. Beloppet sänks årligen med 20% från 7 års ålder och upphör vid 12 års ålder. Försäkringen kan endast tecknas för raskatter

Avelsförsäkring

Du kan komplettera din försäkring med en avelsförsäkring om du planerar att använda din katt för avel. Om katten förlorar sin dokumenterade förmåga till fortplantning före sex års ålder får du tillbaka hela marknadsvärdet eller högst hela livförsäkringsbeloppet. Försäkringen gäller också om katten har HCM trots att föräldrarna är testade negativt och till följd av det tas ur avel. 

If försäkrad katt

Försäkring för kattuppfödare

Bolaget erbjuder en speciell försäkring för dig som är uppfödare. Du kan dels välja hur omfattande försäkringen ska vara med: Stora Kattförsäkringen och Kattförsäkringen där innehållet listas ovan. Det finns även två tilläggsförsäkringar för uppfödare: Dolda felförsäkring och Användbarhet. Nedan redogör vi kortfattat för innehållet i varje försäkring och vad de innehåller. För fullständiga villkor och innehåll hänvisar vi till bolagets hemsida. 

Dolda fel-försäkring

Försäkringen för dolda fel är en trygghet för dig som uppfödare då den täcker veterinärskostnader för dolda fel och ger ersättning till den nya ägare om katten måste avlivas till följd av ett dolt fel. Försäkringen gäller i tre år och det högsta ersättningsbeloppet är köpesumman för kattungen. 

Användbarhet

Försäkringen är ett tillägg som kan ge dig ersättning om din katt inte kan användas för avel. Ersättningsbeloppet kan då gå upp till hela livförsäkringsbeloppet. Det krävs dock att din katt tidigare varit avelsduglig. Försäkringen gäller även för avelskatter som tas ur avel tillföljd av HCM om föräldrarna är negativt testade. 

Rabatter hos If Kattförsäkring

Bolaget listar från och till rabatter på sin hemsida. Vi har listat några av dem nedan.  

 • Kattungerabatt - 20% för kattungar första året om du försäkrar kattungen innan den fyllt ett år.
 • Uppfödarrabatt - en dolda felförsäkring vartannat år ger dig 20% rabatt.

För mer information om fullständiga villkor och aktuella rabatter som bolaget erbjuder se här.

Andra kattförsäkringar

För mer information om vilka andra kattförsäkringar som finns se vår sida och jämförelse av kattförsäkringar.