Om bolaget

Moderna Djurförsäkringar är ett nischat dotterbolag till försäkringsbolaget Moderna Försäkringar. Moderbolaget är det femte största aktören på den svenska sakförsäkringsmarknaden. Djurförsäkringar är ett nischat varumärke som har specialiserat sig på försäkringar till katter och hundar. Bolaget har som ambition att erbjuda produkter till ett bra pris snabbt och enkelt när du som kund behöver det. 

Kattförsäkring: Moderna

Moderna Kattförsäkring

Bolaget erbjuder en flexibel försäkringslösning för din katt där du kan välja omfattning baserat på tre olika nivåer: enkel, dubbel eller trippel. Försäkringarna har olika omfattning men samtliga täcker så kallad kostnad för veterinärvård vilket innebär kostnader för undersökning eller behandling som din katt kan behöva till följd av skada eller sjukdom. Samtliga försäkringar kan tecknas från att katten är sex veckor till åtta år. Försäkringsbeloppet sänks inte när katten blir äldre. Självriskbeloppet består av en  fast och rörlig del. Nedan redogör vi kortfattat för de olika alternativen. För fullständiga villkor och innehåll hänvisar vi till bolagets hemsida. 

Enkel

Enkel veterinärvårdsförsäkring är den försäkring som är minst omfattande av de tre. Nedan redogör vi kortfattat för innehållet. 

 • Behandlingskostnader - ersättning för kostnader för undersökning och behandling till följd av en olycka eller sjukdom. Denna försäkring täcker belopp upp till 30 000 kr per år.
 • FirstVet - tre kostnadsfria besök per år.

Dubbel

Dubbel veterinärvårdsförsäkring är mer omfattande än den enkla och täcker fler kostnader som kan uppstå till följd av sjukdom eller olycka för din katt. Nedan redogör vi kortfattat för innehållet. 

 • Behandlingskostnader - ersättning för kostnader för undersökning och behandling till följd av en olycka eller sjukdom. Denna försäkring täcker belopp upp till 60 000 kr per år.
 • FirstVet - tre kostnadsfria besök per år.
 • MR och CT röntgen - ersättning för kostnader för röntgen upp till 7 000 kr per år.
 • Kostnader för receptbelagd medicin - ingår i det maximala veterinärvårdsbeloppet.
 • Rehabilitering - ersättning för rehabiliteringskostnader med upp till 7 000 kr per år utöver det maximala veterinärvårdsbeloppet.
 • Dolda fel - ersättning om din kattunge varit försäkrad innan fyra månader.

Trippel

Trippel veterinärvårdsförsäkring är den mest omfattande av de tre alternativen och täcker flest kostnader som kan uppstå om din katt blir sjuk eller skadad. Nedan redogör vi kortfattat för innehållet. 

 • Behandlingskostnader - ersättning för kostnader för undersökning och behandling till följd av en olycka eller sjukdom. Denna försäkring täcker belopp upp till 90 000 eller 120 000 kr per år.
 • FirstVet - tre kostnadsfria besök per år.
 • MR och CT röntgen - ersättning för kostnader för röntgen upp till 15 000 kr per år.
 • Kostnader för receptbelagd medicin - ingår i det maximala veterinärvårdsbeloppet.
 • Rehabilitering - ersättning för rehabiliteringskostnader med upp till 7 000 kr per år utöver det maximala veterinärvårdsbeloppet.
 • Dolda fel - ersättning om din kattunge varit försäkrad innan fyra månader.
 • Cellgifter, strålning och radiojodbehandling - ersättning för kostnader associerade med behandlingarna.
 • Inackordering på kattpensionat

Livförsäkring

Som tillägg till samtliga veterinärvårdsförsäkringar kan du välja till en livförsäkring för din katt. Beloppet täcker i första hand marknadsvärdet på din raskatt men kan höjas om katten meriterats. För huskatter är beloppet högst 1 000 kronor. I försäkringen ingår inte ersättning för förlorad avelsförmåga eller om katten kommit bort. 

Försäkring för kattuppfödare

Bolaget erbjuder en omfattande försäkring för dig som är uppfödare där du kan ta del av flera rabatter för att få en så prisvärd försäkring som möjligt. Förutom att katterna hos en uppfödare täcks av det som ingår i en vanlig kattförsäkring tillkommer en del kompletterande skydd. Nedan listar vi kortfattat det som en kattuppfödare kan ta del av hos bolaget. För fullständiga villkor och innehåll hänvisar vi till bolagets hemsida. 

 • Avelsförmåga och förlossningskomplikationer - den livförsäkring som du tecknar för din katt som registrerad uppfödare hos bolaget innefattar även ersättning för förlorad avelsförmåga och kostnader för upp till två kejsarsnitt.
 • Kullförsäkring med dolda fel - dolda felförsäkring för kattungarna i kullen ingår utan extra kostnad och ersätter upp till försäljningspriset i upp till tre år från leveransdag. Innan leverans av kattungarna täcks dem av en veterinärvårds- och livförsäkring. Beloppet för veterinärvård är upp till 30 000 kr och livförsäkringen täcker det förväntade försäljningspriset.

Rabatter hos Moderna Djurförsäkringar

Bolaget listar aktuella rabatter på kattförsäkringar på sin hemsida. Vi har listat några av dem nedan. 

 • Kattungerabatt - 25% rabatt på första årspremien om försäkring tecknas när kattungen är mindre än sex månader.
 • Uppfödarrabatt - du får som uppfödare bonus för de försäkringar som dina kattungeköpare tecknar hos bolaget.
 • Rabatt för dig med registrerat stamnamn - 30% från första kattförsäkringen.
 • Lägre självrisk - om du som kattungeköpare tecknar en försäkring hos bolaget och uppfödaren är kund.

För mer information om fullständiga villkor och aktuella rabatter som bolaget erbjuder se här.

Andra kattförsäkringar

För mer information om vad de andra försäkringsbolagen erbjuder för kattförsäkringar, se vår jämförelse av kattförsäkringar.