Om bolaget

Sveland är ett kundägt och specialiserat försäkringsbolag mot djurförsäkringar. Eftersom bolaget är kundägt har du när du väl tecknad en försäkring hos bolaget möjlighet att påverka bolagets utveckling eftersom du då är ägare. Bolaget beskrivs därför som mer än ett försäkringsbolag och är istället en gemenskap av hängivna djurägare med både dess försäkringstagare och medarbetare. 

sveland logo

Sveland Hundförsäkring

Sveland erbjuder fem olika nivåer: Hundförsäkring Olycksfall, Hundförsäkring Favorit, Hundförsäkring Maximal, Hundförsäkring Special och Sveland Jägarhundförsäking. Samtliga nivåer har olika omfattning och pris vilket gör att du själv kan bestämma hur omfattande du vill att din hundförsäkring ska vara. Nedan går vi kortfattat igenom de olika nivåerna. För mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Hundförsäkring Olycksfall

Försäkringen är det enklaste alternativet som går att teckna hos Sveland. Den är begränsad till endast olycksfall såsom bitskador, trafikskador och akut förgiftning. Den ersätter inte veterinärvård för sjukdomar. Den har dock ett lågt pris och veterinärvårdspremien är endast 524 kr/år. Veterinärvårdsförsäkringen kan ge en ersättning upp till 20 000 kronor per år för skador som uppkommit till följd av olycka. Försäkringen har en självriskperiod på 125 dagar med både fast och rörlig självrisk. Liv-, medicin-, rehabilitering- och Boostförsäkring kan köpas som tillägg. 

Hundförsäkring Favorit

Svelands mest populära hundförsäkring är Hundförsäkring Favorit. Försäkringen kan tecknas från att hundvalpen är sex veckor gammal. Försäkringen ger ett omfattande och bra basutbud som kan kompletteras med andra tilläggsförsäkringar. Exempel på tilläggsförsäkringar som kan tecknas är liv-, användbarhet-, medicin- och rehabiliteringsförsäkring samt Sveland Boost. Vi har sammanfattat försäkringen nedan. För mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

 • Veterinärvårdsförsäkring - upp till 20 000, 40 000 eller 60 000 kr.
 • Viss tandvård vid borttagning av kvarsittande mjölktänder.
 • MR/CT - ersättning upp till 5 000 kr per år.
 • Självriskperiod 125 dagar. Fast och rörlig självrisk.
 • Ersättning för ett kejsarsnitt.
 • Skydd för led- och skelettsjukdomar samt dolda fel.
 • FirstVet - tre kostnadsfria besök hos den digitala veterinären per år.

Hundförsäkring Maximal

Svelands mest omfattande försäkring är Hundförsäkring Maximal som utöver det som Favorit erbjuder även erbjuder skydd för rehabilitering, medicin, avlivning och personolycksfallsförsäkring. Nedan listar vi kortfattat innehållet i försäkring. För mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida.  

 • Veterinärvårdsförsäkring - upp till 100 000 kr. Efter 10 år sänks ersättning till 60 000 kr.
 • Viss tandvård vid borttagning av kvarsittande mjölktänder.
 • MR/CT - ersättning upp till 5 000 kr per år.
 • Självriskperiod 125 dagar. Fast och rörlig självrisk.
 • Ersättning för ett kejsarsnitt.
 • Skydd för led- och skelettsjukdomar samt dolda fel.
 • Medicinförsäkring - ersättning för receptbelagd medicin upp till 10 000 kr per år.
 • Rehabiliteringsförsäkring - ersättning upp till 10 000 kr per år.
 • Avlivning och kremering - upp till 1 500 kr.
 • Om din hund skadas i en trafikolycka under en bilfärd behöver du inte betala den fasta självrisken om din hund behöver uppsöka veterinär.
 • Personolycksfall hund - ersättning om din hund orsakar skada på en person.
 • FirstVet - tre kostnadsfria besök hos den digitala veterinären per år.
Sveland hundförsäkring

Hundförsäkring Special

Hundförsäkring Special är en begränsad försäkring som Sveland erbjuder som täcker olycksfall och de tio vanligaste sjukdomarna till ett lågt grundpris. Hundförsäkringen täcker endast vård upp till 20 000 kronor per år för följande sjukdomar:

 • Livmoderomvridning.
 • Analadenom.
 • Magomvridning.
 • Lunginflammation.
 • Perinealbråck.
 • Prostatasjukdomar.
 • Testikelomvridning.
 • Urinsten.
 • Pyometra (kronisk varig livmoderinflammation).
 • Tumörsjukdomar.

I övrigt kan försäkringen kompletteras med olika tillägg. Vänligen se bolagets hemsida för mer information och fullständiga villkor. 

Sveland Jägarförsäkring

Sveland Jägarförsäkring är en skräddarsydd försäkring för dig som har giltigt jaktkort och använder din hund för jakt eller tränar den för att använda i jakt senare i livet. Försäkringen har ett extra åtagande för rovdjursdödad hund. Livförsäkring ingår även med ett fast livvärde på 10 000 kronor. Nedan sammanfattar vi kortfattat vad försäkringen innehåller. För mer information se bolagets hemsida. 

 • Veterinärvårdsförsäkring - upp till 20 000, 40 000 eller 60 000 kronor.
 • Viss tandvård vid borttagning av kvarsittande mjölktänder.
 • MR/CT - ersättning upp till 5 000 kr per år.
 • Självriskperiod 125 dagar. Fast och rörlig självrisk.
 • Skydd för led- och skelettsjukdomar samt dolda fel.
 • Om din hund skadas i en trafikolycka under en bilfärd behöver du inte betala den fasta självrisken om din hund behöver uppsöka veterinär.
 • Personolycksfall hund - ersättning om din hund orsakar skada på en person.
 • Livförsäkring
 • FirstVet - tre kostnadsfria besök hos den digitala veterinären per år.

Liv- och användbarhetsförsäkring

Som ett tillägg till någon av basförsäkringarna går det att lägga till en försäkring för liv och användbarhet. Ersättningen för livförsäkringen kan maximalt uppgå till hundens marknadsvärde och upphör när hunden är tio år (vissa raser åtta år). Användbarhetsförsäkringen kan lämna viss ersättning av marknadsvärdet om hunden förlorar sin användbarhetsförmåga till exempel inom jakt, bruk eller avel. 

Sveland Boost

Ett annat tillägg som går att teckna för din hund är Sveland Boost som innebär en extra trygghet för dig och din hund. Försäkringen innebär att din hundförsäkring alltid kan fyllas på med 20 000 kronor. Den passar dig som har en väldigt otursdrabbad hund. 

Försäkringar för hunduppfödare

För dig som är uppfödare och har en kennel erbjuder Sveland skräddarsydda försäkringar så att du ska kunna ha ett så bra skydd som möjligt för din uppfödning. Det finns olika varianter av försäkringar med olika omfattning. Sveland Kennelförsäkring, Sveland Flockförsäkring, Dolda felförsäkring för valpkull och ansvarsförsäkring. För mer information och fullständiga rättigheter se bolagets hemsida. 

Rabatter hos Sveland hundförsäkring

Bolaget erbjuder flera rabatter på sin hemsida som uppdateras regelbundet. Vi har listat några av dem nedan för att underlätta för dig. 

 • Hundvalpsrabatt - upp till 40% rabatt första året på Hundförsäkring Favorit.
 • Rabatt vid skadefrihet - 5% för varje skadefritt år, maximalt 20% på veterinärvårdspremien.

För mer information om försäkringarna och rabatterna som Sveland erbjuder se deras hemsida här. 

Andra hundförsäkringar

För mer information om vad andra försäkringsbolag erbjuder se vår jämförelse av hundförsäkringar.