Om bolaget

Sveland Djurförsäkringar är ett nischat försäkringsbolag för djur. Bolaget är kundägt vilket innebär att du som har tecknat en försäkring hos bolaget blir en ägare av det och har möjlighet att påverka bolagets utveckling. Bolaget beskrivs som mer än ett försäkringsbolag och är istället en gemenskap av hängivna djurägare med både dess försäkringstagare och medarbetare. 

Sveland logga

Sveland Kattförsäkring

Försäkringsbolaget erbjuder en flexibel försäkringslösning där du själv bestämmer omfattning. Det finns tre olika typer: Katt Maximal, Katt Favorit och Katt Olycksfall. Katt Maximal är den bästa och mest omfattande av försäkringarna. Nedan redogör vi kortfattat för de olika alternativen. För fullständiga villkor och innehåll hänvisar vi till bolagets hemsida. 

Katt Maximal

Katt Maximal är det mest omfattande skyddet som Sveland erbjuder. Veterinärvårdsförsäkringen går att teckna för din katt från sex veckor till sju års ålder och gäller hela livet ut för katten. Du som ägare kan få ersättning för både sjukdomar och olycksfall. De extra omfattande villkoren innebär även att det inte finns något maxbelopp vid undersökning av MR/CT. Nedan har vi kortfattat listat vad försäkringen innehåller. 

 • Veterinärvårdsförsäkring - upp till 100 000 kr. Efter 10 år sänks ersättning till 60 000 kr.
 • Ersättning för tandsjukdomen FORL - upp till 4 000 kr per år.
 • Självriskperiod 125 dagar. Fast och rörlig självrisk.
 • Skydd för led- och skelettsjukdomar samt dolda fel ingår även om katten försäkras efter fem månaders ålder. ​
 • Medicinförsäkring - ersättning för receptbelagd medicin upp till 10 000 kr per år.
 • Rehabiliteringsförsäkring - ersättning upp till 10 000 kr per år.
 • Avlivning och kremering - upp till 1 500 kr.
 • Rabatt vid skadefrihet - bonussystem om du inte använt din försäkring med 5% per år. Fyra skadefria år ger maximalt 20% rabatt på veterinärvårdspremien.
 • Om din katt skadas i en trafikolycka under en bilfärd behöver du inte betala den fasta självrisken om din katt behöver uppsöka veterinär.
 • FirstVet - tre kostnadsfria besök per år.

Katt Favorit

Katt Favorit är den mest populära försäkringen för din katt. Du kan själv välja vilken ersättning och självrisk som passar dig bäst. Veterinärvårdsförsäkringen går att teckna från att katten är sex veckor till livet ut. Nedan har vi kortfattat listat vad försäkringen innehåller. 

 • Veterinärvårdsförsäkring - upp till 20 000, 40 000 eller 60 000 kr.
 • Ersättning för tandsjukdomen FORL - upp till 4 000 kr per år.
 • MR/CT - ersättning upp till 5 000 kr per år.
 • Självriskperiod 125 dagar. Fast och rörlig självrisk.
 • Medicinförsäkring - ersättning för receptbelagd medicin upp till 5 000 kr per år.
 • Rehabiliteringsförsäkring - ersättning för receptbelagd medicin upp till 5 000 kr per år.
 • Rabatt vid skadefrihet - bonussystem om du inte använt din försäkring med 5% per år. Fyra skadefria år ger maximalt 20% rabatt på veterinärvårdspremien.
 • Om din katt skadas i en trafikolycka under en bilfärd behöver du inte betala den fasta självrisken om din katt behöver uppsöka veterinär.
 • FirstVet - tre kostnadsfria besök per år.
sveland försäkrade

Katt Olycksfall

Försäkringen är begränsad och gäller endast olycksfall såsom bitskador, trafikskador och akut förgiftning. Den ersätter inte veterinärvård för sjukdomar. Den har dock ett lågt pris och veterinärvårdspremien är endast 300 kr/år. Veterinärvårdsförsäkringen kan ge en ersättning upp till 20 000 kronor per år för skador som uppkommit till följd av olycka. Den har en självriskperiod på 125 dagar med både fast och rörlig självrisk. Liv-, medicin-, rehabilitering- och Boostförsäkring kan köpas som tillägg. 

Liv- och användbarhetsförsäkring

Liv- och användbarhetsförsäkring finns som tillägg. Ersättningen för livförsäkring kan då maximalt gå upp till kattens marknadsvärde. Försäkringen upphör när katten fyllt tio år. Användbarhetsförsäkringen kan lämna delersättning av marknadsvärdet om katten förlorar sin fortplantningsförmåga. Det krävs dock att katten har haft tidigare fortplantningsförmåga. 

Sveland Boost

Bolaget erbjuder ett tillägg som innebär en extra trygghet för dig och din katt. Försäkringen innebär att din kattförsäkring alltid kan fyllas på med 20 000 kronor. Den passar dig som har en väldigt otursdrabbad katt. 

Försäkringar för kattuppfödare

Bolaget erbjuder två försäkringar som är skräddarsydda för dig som är kattuppfödare: Sveland Katteri och Dolda fel för kattkull. Nedan redogör vi kortfattat för de olika alternativen. För fullständiga villkor och innehåll hänvisar vi till bolagets hemsida. 

Sveland Katteri

Försäkringen är en prisvärd och komplett försäkring för dig som är kattuppfödare och ger ett individuellt skydd för varje katt. Du kan till exempel få ersättning om din katt måste tas ur avel till följd av sjukdom eller om den tappar sin fortplatningsförmåga. Försäkringen kan tecknas av dig som har minst två katter i regelbunden avel med en registrerad och godkänd uppfödning. Liv- och användbarhetsförsäkring är valbar. Medicin-, rehabilitering-, dolda fel- och Boostförsäkring kan köpas som tillägg. Nedan har vi kortfattat listat vad försäkringen innehåller. 

 • Veterinärvårdsförsäkring - upp till 40 000 eller 60 000 kr.
 • Ersättning för tandsjukdomen FORL - upp till 4 000 kr per år.
 • Kejsarsnitt - ersättning kan ges för kattens två första kejsarsnitt.
 • MR/CT - ersättning upp till 5 000 kr per år.
 • Skydd för led- och skelettsjukdomar.
 • Självriskperiod 125 dagar. Fast och rörlig självrisk.
 • Kattkullsförsäkring - kan ersätta kostnader för din kattunge till följd av sjukdom eller olycka innan den säljs. Gäller ej medfödda fel.
 • Besättningsutredning - vid diagnos ringorm eller klamydia hos försäkrad katt ersätts besättningsutredning av övriga försäkrade katter upp till 2 000 kr per år.
 • Rabatt vid skadefrihet - bonussystem om du inte använt din försäkring med 5% per år. Fyra skadefria år ger maximalt 20% rabatt på veterinärvårdspremien.
 • Om din katt skadas i en trafikolycka under en bilfärd behöver du inte betala den fasta självrisken om din katt behöver uppsöka veterinär.
 • FirstVet - tre kostnadsfria besök per år.

Dolda felförsäkring

Om det visar sig att en kattunge som du har sålt har ett dolt fel kan det bli kostsamt för dig som uppfödare. Denna försäkring är ett säljansvarsskydd för dig som uppfödare och kan tecknas som ett tillägg. Den gäller för alla sålda kattungar i kullen. Den gäller upp till tre år från leveranstillfället tills det att katten fyller fyra år. Försäkringen gäller utan självrisk och kan ge ett maximalt belopp om 8 000 kronor per kattunge. Som medlem i Svelands uppfödarklubb får du försäkringen helt utan kostnad. 

Rabatter hos Sveland Kattförsäkring

Bolaget listar aktuella rabatter på sin hemsida. Vi har listat några av dem nedan. 

 • Kattungerabatt - upp till 40% på Katt Favorit.
 • Rabatt vid skadefrihet - 5% för varje skadefritt år, maximalt 20% på veterinärvårdspremien.
 • Svelands uppfödarklubb - som medlem i klubben får du dolda felförsäkring för dina sålda kattungar gratis.

För mer information om fullständiga villkor och aktuella rabatter som bolaget erbjuder se här.

Andra kattförsäkringar

För mer information om vilka fler kattförsäkringar som finns och vad de olika försäkringsbolagen erbjuder se vår sida om Kattförsäkring.